DİĞER HABERLER
»ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

   ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

                        Resmî Gazete 

Sayı : 29396

YÖNETMELİK

 

   Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 24.06.2015

                                             

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Denetim

Bina sorumlusunun yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını

sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü

yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak

çalıştırılmasını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren

30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte

eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör

monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar 

gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

                                              

                                                               

      

..